Aktuelno

29.03.2017.

Primena novog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva – pregled odredbi Zakona

Prvog dana nove 2017. godine na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva. Najbitnija informacija za sve osnivače, menadžere i […]
29.03.2017.

Izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2016

Tokom 2016 godine, došlo je do izvesnih izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti – osnovnog Zakona kojim se reguliše poslovanje privatnog zdravstva. Naravno, ovaj Zakon ima mnogo širu primenu i obuhvat […]
29.03.2017.

Uporedni prikaz poreskih režima preduzetnika

Pre nešto više od godinu ipo dana, Skupština Republike Srbije je usvojila izmene seta poreskih zakona, koji su uneli značajne novine i promene. Zvanični ciljevi tih […]
29.03.2017.

Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

Počevši sa 29. julom 2014, počeli su da se primenjuju novi propisi u oblasti radno-pravnog zakonodavstva i usvojene su ključne izmene Zakona o radu. Te izmene […]
29.03.2017.

Specifična priroda Ugovora o radu na određeno vreme prema novom Zakonu o radu i alternativno rešenje

Nedavno je Skupština Srbije usvojila brojne izmene Zakona o radu u kome su, između ostalog, izmenjene odredbe u vezi radnog odnosa na određeno vreme. S obzirom […]
28.02.2017.

Izmene u načinu rada sa Poreskom upravom i novine u poslovanju – elektronsko podnošenje poreskih prijava

U zadnjih nekoliko meseci započeo je veliki proces promena u načinu komuniciranja i realizacije procedura rada sa Poreskom upravom Republike Srbije, za koji se može reći […]
28.02.2017.

Vođenje poslovnih knjiga

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, svi preduzetnici su dužni da o svom poslovanju vode poslovne knjige, kao i da finansijski rezultat poslovne godine iskažu […]
28.02.2017.

Novine u poreskim propisima koje se odnose na doktore stomatologije

Skupština Republike Srbije krajem maja usvojila je set poreskih zakona čiji je cilj da restereti i olakša poslovanje privrede i privatnog sektora. Set poreskih zakona se […]
28.02.2017.

Dopunski rad zdravstvenih radnika prema izmenjenim odredbama zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Glasnik RS, br.107/05), iz decembra 2005. godine bilo je dozvoljeno da zdravstveni radnik zaposlen puno radno vreme u zdravstvenoj ustanovi […]
28.02.2017.

Informativna poreska prijava

Članom 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS, br.80/2002, 61 i 85/2005, 20 i 72/2009 i 93/2012) propisano je postojanje informativne poreske […]