Izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti 2016

Tokom 2016 godine, došlo je do izvesnih izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti – osnovnog Zakona kojim se reguliše poslovanje privatnog zdravstva. Naravno, ovaj Zakon ima mnogo širu primenu i obuhvat i suštinski se odnosi na organizaciju celokupnog državnog sistema javnog zdravstva i zdravstvene zaštite.

S obzirom da se ’reforme’ sektora javnog zdravstva sprovode već godinama i decenijama, promene iz 2016. se pretežno odnose na taj sektor i u manjem delu dotiču privatno zdravstvo.

Glavna izmena koja se tiče rada privatne prakse je u vezi sa članom 199 – odredbe koje se odnose na dopunski rad.

Potrebno je obratiti pažnju i na izmene po pitanjima obnove licence, posledicama ne onavljanja licence, pravila obavljanja pripravničkog staža i sl.

Predstavljamo najbitnije izmene – one koje se odnose na član 199. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i sažeto dajemo osnovni pregled zakonskih rešenja koja se odnose na dopunski rad: 

  • Zdravstveni radnik koji obavlja dopunski rad mora da prijavi taj dopunski rad u instituciji gde je zaposlen sa punim radnim vremenom. Ovo je obaveza koja se ne tiče poslodavaca u privatnom zdravstvu, jer je ova obaveza prosto na strani konsultanata, odnosno lica koja su angažovana po ugovorima o dopunskom radu.
  • Zdravstveni radnik  koji obavlja dopunski rad ima pravo da radi dopunski do trećine radnog vremena. Definisano nedeljno radno vreme je 40 sati, pa se može doći do cifre od 13 sati, koliko najviše može nedeljno da ostvari konsultant angažovan po ugovoru o dopunskom radu.
  • Privatna praksa gde se obavlja dopunski rad je dužna da vodi evidenciju o ugovorima o dopunskom radu. Ova evidencija se u praksi svodi na vođenje knjige mesečnih zarada, i na istacanje spiska zaposlenih koji imaju ugovore o dopunskom radu na oglasnoj tabli.
  • Zdravstveni radnik koji ima ugovor o dopunskom radu, ima obavezu da jednu kopiju ugovora o dopunskom radu pošalje/odnese u Zdravstvenu inspekciju. Ova obaveza je sada dakle, na strani konsultanta, pa se poslodavci u privatnom zdravstvu ne moraju brinuti o tome.

Zanimljivost iz prakse – U jednoj od ranijih iteracija Zakona postojala je slična obaveza, ali je bila na strani poslodavca. Tu obavezu je preuzimala naša agencija, sve dok nam u Zdravstvenoj inspekciji jednom prilikom nisu rekli –  “Mi to nemamo gde da držimo, nemojte nam više to donositi“.

Smatramo da se u oraksi primene novog rešenja može desiti isto.

Mnogo značajnije promene Zakona o zdravstvenoj zaštiti se mogu očekivati sa narednim promenama, predviđenim za 2017/2018. godinu.