O nama

Specijalizacije

 • Poslovanje u oblasti privatnog zdravstva regulisano je posebnim setom zakona i pod-zakonskih akata, i ima drugačiji tretman od ’’običnih’’ oblika poslovanja. Registrovanje privatne zdravstvene prakse i njeno kasnije poslovanje podrazumeva ispunjavanje velikog broja specifičnih uslova.

  Knjigovodstvena agencija ’Došen’, od samog početka poslovanja 1986. godine (tada pod imenom Biro ’Došen’) razvija specijalizaciju za pružanje svih vrsta finansijskih, knjigovodstvenih, usluga poreskog i pravnog savetovanja u oblasti privatnog zdravstva.

  Naša specijalizacija za zdravstvenu delatnost danas nam omogućava da pružimo sveobuhvatni servis jedinstvenog kvaliteta svim osnivačima u oblasti privatnog zdravstva. Servis se zasniva na 30 godina akumulitanog znanja u oblasti, kao i na vrhunskoj stručnosti i profesionalizmu tima posvećenih profesionalaca, sa ukupnim radnim iskustvom od preko 90 godina.

  Naši klijenti znaju da za rešavanje bilo kakvog problema ili izazova, treba da znaju samo jednu adresu – našu!
  Specifičnost našeg rada ogleda se u izgradnji dugoročnih odnosa poverenja sa klijentima, o čemu svedoči veliki broj klijenata sa kojima sarađujemo 20 ili 30 godina. Poverenje i sigurnost u kvalitet usluge uticali su da danas radimo za preko 250 klijenata iz oblasti privatnog zdravstva.
  Ostvarujući saradnju sa nama, svaki klijent može biti siguran da ćemo mu savesno štedeti vreme, novac i živce.
  U prethodne tri decenije, sa ponosom smo bili jedni od najvećih zastupnika i zagovornika kreiranja povoljnog poslovnog okruženja za privatnu zdravstvenu delatnost i često uticali na zakonska i podzakonska rešenja.

 • Još jedna oblast specijalizacije odnosi se na sketor usluga. Bilo da ste privredno društvo ili preduzetnik i bez obzira na vrstu usluga kojima se bavite, imate pouzdanog partnera u Knjigovodstvenoj agenciji ’Došen’.
  Naši klijenti dolaze iz raznih delatnosti, i bave se klasičnim i inovativnim deltnostima – od advokata, call centara i informacionih tehnologija, sve do oblasti trgovine emisijama gasova staklene bašte i borbe protiv klimatskih promena.

  Imati dobru i pouzdanu uslugu kada ste u sistemu poreza na dodatnu vrednost (PDV), kada realizujete kompleksne poslovne transakcije sa inostranstvom, kada je potrebno strukturisati i optimizovati poreska davanja i poslovne procese je ključni element poslovnog uspeha.

  Stručni tim Knjigovodstvene agencije ’Došen’ tu je upravo da bi učinio da se osećate bezbedno i sigurno, kada se suočavate sa poslovnim, poreskim i administrativnim izazovima.

  Knjigovodstvo i poresko savetovanje u kontekstu osnivanja novih privrednih društva ili predstavništava stranih privrednih društava je veoma bitno za klijente, jer od prvih koraka zavisi poslovni uspeh i mogućnosti koje klijent može da ostvari.

  Osnivanje pravnih subjekata za strane privrednike je naša bitna kompetencija.

Principi poslovne politike

1

Stručnost i obučenost saradnika

U našem timu rade najiskusniji stručnjaci, poznavaoci operativnih procedura i regulative, koji su radili na pozicijama u Poreskim upravama u Beogradu. Naši saradnici ukupno imaju i preko 40 godina radog iskustva na mestima finansijskih inspektora, saradnika i koordinatora.
Ulažemo u edukaciju saradnika i dnevno pratimo promene u regulativi.

2

Savetovanje i planiranje poslovanja

Prepoznajemo da su naši klijenti preduzetnici sa poslovnim idejama, izazovima, željama i ciljevima; ali i specifičnim stručnim znanjima koja ne podrazumevaju poznavanje poreza, regulative i finansija. Zato gradimo odnose poverenja koji podrazumevaju da svaki klijent uvek ima pristup savetodavnim uslugama u svim sferama poslovanja. Mi smo partneri koji mogu da podrže procese poslovnog planiranja i podrže razvoj poslovanja klijenata.

3

Tačnost, preciznost i otvorena komunikacija

Naše poslovanje zasniva se na tačnom i preciznom poštovanju svih zadatih rokova, konstantnoj i otvorenoj komunikaciji sa klijentima i brzom rešavanju njihovih zahteva. Klijenti pravo-vremeno dobijaju svu dokumentaciju potrebnu za neometano funkcionisanje njihovog poslovanja. Klijenti uvek mogu da računaju na dodeljene saradnike i rukovodstvo firme, radi pronalaženja rešenja na sve izazove na koje nailaze. Mi cenimo vreme naših klijenata i prepoznajemo važnost njihovog fokusa na osnovnu delatnost, i zato radimo sve da oni ne bi gubili vreme na administrativnim poslovima i drugim radnjama koje nisu u okviru osnovne delatnosti.

4

Informisanost i ažurnost

U Srbiji se često dešavaju promene zakonskih propisa u oblasti poreskog sistema ili zdravstvenih delatnosti. Naša obaveza i zadovoljstvo je da sve klijente ažurno izveštavamo o promenama koje su za njih relevantne, direktno ili pismenim. Cilje je da klijenti u svakom trenutku budu upoznati sa najnovijim zbivanjima i novonastalim pravima i obavezama. Firma konstantno investira u kanale i servise koji omogućavaju našu dnevnu ažurnost.

Poslovni model

sveobuhvatni servis za klijente
 • Jedinstvena vrednost

  Naš poslovni model se zasniva na pružanju sveobuhvatnog servisa, koji podrazumeva prezimanje odgovornosti za ono što naši klijenti smatraju težim delom svog posla – administracija, finansije, poreski propisi, usaglašenost sa specifičnim zakonskim zahtevima, radni odnosi. Upravo je to recept za kvalitet naših usluga i jedinstvena vrednost koju nudimo klijentima.

 • Ko su klijenti

  Usluge su usmerene na klijente u oblastima privatnog zdravstva i drugih uslužnih delatnosti, što nam je omogućilo da steknemo specijalistička znanja.

 • Kvalitet odnosa

  Sa našim klijetima razvijamo odnose poverenja, direktne i otvorene komunikacije. Svako od članova našeg iskusnog tima direktno sarađuje sa velikim brojem klijenata i zadužen je za njihovu dobrobit i sve aktivnosti u vezi svakog pojedinačnog klijenta. Firma garantuje za rad svih članova tima kroz organizovanje poslovnih procesa, razvojem zadovoljstva klijenata i informisanjem, kroz razvoj baze znanja, organizovanje mreže eksternih saradnika i profesionalaca u raznim oblastima, primenu savremenih tehnologija i sl.

 • Partnerstva

  U cilju zaštite interesa klijenata, sarađujemo sa brojnim institucijama poput lekarskih komora, strukovnih i poslovnih asocijacija i državnih organa.

 • Kako definišemo cene

  Usluge naplaćujemo u fiksnom mesečnom iznosu, koji obuhvata i sve terenske aktivnosti, koje je potrebno obaviti za klijenta. Specifične usluge koje su izvan širokog standardnog, ugovorom obuhvaćenog, seta usluga naplaćujemo u dogovoru sa klijentom i u odnosu na specifičnost situacije.

Pioniri u delatnosti

Biro ‘Došen’ je prva privatna agencija za knjigovodstvene usluge registrovana na ovim prostorima. Biro je registrovan 01. 06. 1986. godine na teritoriji SR BiH, jer registracija ove vrste delatnosti zakonski nije bila omogućena na teritoriji SR Srbije sve do 1990. godine.

Na inicijativu osnivača, g. Žarka Došena i uz pomoć Privredne komore Beograda, sa nastankom prvih privatnih preduzeća u Srbiji, zakonski je omogućena i registracija prvih privatnih agencija za pružanje knjigovodstvenih i finansijskih usluga.

Tada se Biro ”Došen” sa poslovnim sedištem seli u Beograd.

Menadžment

 • Miloš Došen, diplomirani ekonomista

  Miloš Došen

  direktor i vlasnik

  Miloš ima 15 godina bogatog radnog i rukovodilačkog iskustva u brojnim institucijama, organizacijama i na velikom broju projekata. Poslovni partneri i prijatelji ga prepoznaju kao odličnog poslovnog i poreskog savetnika, preduzetnika, edukatora i aktivistu koji se zalaže za razvoj preduzetništva i zaštitu malih i srednjih preduzeća. Aktivno učestvuje i doprinosi brojnim inicijativama koje podstiču razvoj start-up preduzetništva.

  Osim osnovnih specijalizacija u oblasti poreskog sistema i načina poslovanja u Srbiji, specijalizovan je za pronalaženje investicionih prilika i projekata u inovativnim granama privrede (informacione tehnologije, zdravstvo, usluge) i njihovo ukrštanje sa mrežom investitora, koju razvija preko 7 godina. Aktivan je savetnik za investicionu spremnost i konsultant na nekoliko međunarodnih projekata.

  Savetnik je većem broju inovativnih start-up kompanija i timova, koje podržava u oblastima razvoja biznis modela, investicione spremnosti, razvoja poslovanja, strategije i planiranja. Mentor je brojnim mladim i talentovanim timovima i firmama.

  Kao edukator i trener poseduje veliki entuzijazam za rad sa mladima i svima koji razvijaju svoje poslovanje. Održao je preko 50 treninga, radionica i predavanja na kojima je učestvovalo blizu 1000 ljudi.

  Tokom svoje karijere, organizovao je desetine događaja različitih veličina, od kojih se izdvaja Belgrade Venture Forum, kao najveća domaća konferencija namenjena start-up kompanijama i investitorima. Miloš je su-osnivač organizacija Serbian Venture Network (Seven) i Climate Innovation Hub, koje igraju značajnu ulogu u oblastima razvoja preduzetništva, zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena.

 • Žarko Došen, diplomirani pravnik i ovlašćeni

  Žarko Došen

  osnivač

  Žarko Došen se početkom 2016. godine povukao iz aktivnog poslovanja i penzionisao nakon 30 uspešnih poslovnih godina provedenih kao preduzetnik. Danas obavlja funkciju savetnika i konsultanta Knjigovodstvene agencije ’Došen’.

  Žarko Došen je radio u Poreskoj upravi opštine Vračar na poslovima razreza poreza samostalnoj delatnosti i kao poreski inspektor tamo proveo punih 10 godina – od 1974. do 1984. Nakon Poreske uprave, radio je kao sekretar Udruženja ”Beotaxi” od 1884. do 1986. godine, nakon čega donosi predzetničku odluku i pravi pionirske korake u uspostavljanju privatne delatnosti u Jugoslaviji i osniva Biro ”Došen”. Privatni biznis uspešno vodi već 30 godina, konstantno unapređujući način poslovanja i postavljajući standarde kvaliteta u oblasti pružanja knjigovodstvenih usluga, poreskog i pravnog savetovanja.

  Detaljnije