Aktuelno

22.03.2020.

Zakonske opcije za smanjenje izdataka za poreze i doprinose

Nedelja iza nas je bila veoma uzburkana i dinamična. Od proglašenja vanrednog stanja do današnjeg dana, uveden je veliki broj mera, od kojih se tek nekoliko […]
17.03.2020.

Rad zdravstvenih organizacija i moguće opcije u vreme pandemije Korona virusa

Beograd, 18.3.2020. Zbog velikog broj pitanja koje ste nam danas uputili, u vezi sa novonastalom situacijom sa pandemijom COVID-19 virusa i usled vanrednog stanja koje je […]
06.05.2019.

Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti – april 2019.

Nakon nekoliko godina iščekivanja, Narodna Skupština Republike Srbije je u aprilu 2019. godine izglasala novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, koji se u velikoj meri oslanja na […]
05.11.2018.

Kako se pripremiti za dvojno knjigovodstvo?

Ovaj tekst je pripremljen u saradnji sa Stomatološkom komorom Srbije i u formi dopisa poslat je članstvu Komore 02.11.2018. godine Poštovani članovi, Želimo da Vam usmerimo […]
25.05.2018.

Ukidanje prostog knjigovodstva od 1.1.2019.

Sredinom decembra 2017. godine, usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana, koji je ključni Zakon za regulisanje poreskih i drugih obaveza preduzetnika. S […]
29.03.2017.

Šta sve treba da znate kada želite da otvorite ordinaciju?

Svako ko planira da otvori privatnu ordinaciju, mora detaljno da planira i da zna da postoji nekoliko nivoa o kojima treba povesti računa, koji proističu iz […]
20.12.2018.

Poreske olakšice i zakonske izmene bitne za poslovanje, koje su stupile na snagu početkom oktobra 2018

Zakon o porezu na dohodak građana i Zakon o penzionom i invalidskom osiguranju U prethodnom periodu doneto je više izmena nekolicine zakona koji utiču na poslovanje […]
21.10.2017.

Lekcije koje smo naučili u vezi sa pojačanim kontrolama stomatoloških ordinacija od strane Poreske uprave

Jedne uobičajene radne nedelje, tokom oktobra 2017., sa svih strana su ubrzano počele da stižu informacije o tome kako su poreski i finansijski inspektori započeli veliki […]
10.10.2017.

Najznačajnije izmene Zakona koji reguliše poreski status preduzetnika iz decembra 2017.

Sredinom decembra 2017. godine, usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana, koji je ključni Zakon za regulisanje poreskih i drugih obaveza preduzetnika. S […]
29.03.2017.

Prvi pogled na predložene izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti predviđene za 2017.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti je veoma bitan zakon kojim se definiše organizacija i funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Ovaj Zakon je bitan, jer se njime […]