Aktuelno

28.02.2017.

Obaveštenje o pojačanim terenskim kontrolama Poreske uprave

Članom 42. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Službeni glasnik RS, br.80/2002, 61 i 85/2005, 20 i 72/2009 i 93/2012) propisano je postojanje informativne poreske […]