Najznačajnije izmene Zakona koji reguliše poreski status preduzetnika iz decembra 2017.

Sredinom decembra 2017. godine, usvojene su brojne izmene Zakona o porezu na dohodak građana, koji je ključni Zakon za regulisanje poreskih i drugih obaveza preduzetnika. S obzirom da je većina  aktera privatnog zdravstva, organizovano upravo kao preduzetnici – usvojene izmene će imati značajan uticaj na poslovanje privatnih ordinacija i poliklinika.

Većina izmena je stupila na snagu početkom 2018. godine, ali je stupanje na snagu jedne od ključnih izmena – ukidanja prostog knjigovodstva – ’zakazano’ za 1.1.2019. godine.

O ovoj ključnoj i veoma bitnoje promeni (ukidanje prostog knjigovodstva), za vas smo pripremili poseban tekst.

Produžava se period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje ističu 31. decembra 2017. godine – do 31. decembara 2019. godine.

Ova odredba je korisna za veliki broj osnivača privatnih ordinacija, koji su zapošljavajući radnike sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, uspeli da ostvare pravo po ovoj oakšici.

Za sve one zaposlene, za koje su poslodavci uspeli da ostvare ovo pravo, kao i za sve novozaposlene, koji su na evidenciji NZS proveli minimum 6 meseci, olakšica koja podrazumeva  pravo na povraćaj 65% plaćenih poreza i doprinosa za jednog novo-zaposlenog, ili povraćaj 75% poreza i doprinosa ukoliko ima dvoje ili više novo-zaposlenih, produžava se do 31. decembra 2019. godine.

Zbog nekih ’skrivenih’ ograničenja olakšice, savetujemo da se ona koristi za svakog pojedinačnog novo-zaposlenog, čak i kada ih ima dvoje ili više.

Uvode se nove olakšice za lica koja započinju sa obavljanjem sopstvene poslovne delatnosti

Ovo se radi na način da se uspostavlja mogućnost (opcija – može, ali ne mora) da novo-osnovani preduzetnik bude oslobođen od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu sopstvene zarade kao i po osnovu zarade novo-zaposlenih lica.

Ova olakšica je značajna za nove osnivače, koji se opredele za isplatu lične zarade, jer oni efektivno mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja poreza i doprinosa na ličnu zaradu koju sebi isplaćuju. Ova olakšica se odnosi i na oslobađanje od obaveze plaćanja socijalnih  doprinosa na zarade, za najviše devet novozaposlenih, sa kojima novo-osnovani subjekt zasnuje radni odnos.

Pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa, novo-osnovani preduzetnik može da ostvari za ličnu zaradu koju sebi isplaćuje i za zaposlene, u periodu od 12 meseci od dana kada je preduzetnik osnovan. Da bi se ova interesantna olakšica iskoristila, neophodno je da osnivač preduzetnik ili novozaposleni budu na evidenciji NZS najmanje 6 meseci pre osnivanja.

Moramo da izvestimo i o veoma ozbiljnom nedostatku ove olakšice, koji se svodi na to da, ukoliko se preduzetnik opredeli za njeno korišćenje (kao osnivač i/ili kao poslodavac koji zapošljava nove radnike), on neće biti dužan da plaća poreze i doprinose, ali neće ostvariti ni prava koja se stiču zasnivanjem radnog odnosa – i uplaćivanjem poreza i doprinosa. Prostije rečeno – nema obaveze plaćanja poreza i doprinosa, ali nema ni staža, ni zdravstvenog osiguranja.

Bilo kako bilo, ove dve olakšice, uz dobro planiranje i trud uložen u ispunjavanje uslova (npr. napor da se novozaposleni pronađu na evidenciji NZS), mogu da ostvare značajnu uštedu, tj smanjenje troška poreza i doprinosa.