Naša poliklinika dr Rodoljub Ristić

Saradnja koju imamo sa Knjigovodstvenom agencijom ’Došen’ je više-decenijska i više-generacijska. Sarađujemo punih 30 godina, što dovoljno govori o odnosu poverenja koji postoji izmešu naših kuća i kvalitetu usluga i saradnika Agencije. U međuvremenu su stasale nove generacije, koje nastavljaju tu uspešnu saradnju i dalje je razvijaju.