DiaLab Laboratorija

Tokom svih 14 godina saradnje, Knjogovodstvo ’Došen’ uspešno uspeva da prati razvoj mog poslovanja i kvalitetom usluge koju pruža iznova pokazuje da zaslužuje apsolutno poverenje mene i mog tima.