Miloš Došen

Miloš Došen, diplomirani ekonomista

direktor i vlasnik

Miloš je preuzeo rukovođenje Knjigovodstvenim kancelarijama ’Došen’, nakon što se njihov osnivač, Žarko Došen penzionisao nakon 30 godina uspešnog poslovanja. Miloš se u poslove firme uključio 2011. godine, kada je aktivno počeo da doprinosi razvoju firme i uvođenju pozitivnih promena i inovacija.

Miloš ima 15 godina bogatog radnog i rukovodilačkog iskustva u brojnim institucijama, organizacijama i na velikom broju projekata. Poslovni partneri i prijatelji ga prepoznaju kao odličnog poslovnog savetnika, preduzetnika i aktivistu koji se zalaže za razvoj preduzetništva i zaštitu malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Miloš je su-osnivač organizacije Serbian Venture Network (Seven) i obavljao je funkciju Predsednika Upravnog odbora do 2015. Organizacija zadnjih pet godina realzuje veći broj projekata u oblasti razvoja preduzetništva i privlačenja investicija u Srbiju. Glavni projekat organizacije je Belgrade Venture Forum, koji je posle pet godina postao najveća regionalna platforma za okupljanje startup preduzetnika i investitora koji su spremni da u njih investiraju. Od 2012., ovaj međunarodni događaj okupio je preko 1800 poslovnih lidera, vlasnika i direktora, 212 govornika i predavača, 170 predstavnika investicionih fondova i privatnih investitora, pred kojima se direktno predstavilo 137 inovativnih tehnoloških kompanije. Gosti Foruma dolaze iz preko 25 zemalja sveta.

Osim Foruma, Miloš je rukovodio i učestvovao u realizaciji većeg broja projekata usmerenih na razvoj preduzetništva kod mladih. U zadnje četiri godine održao je desetine motivacionih i instruktivnih seminara i predavanja na temu promocije preduzetništva, pokretanja biznisa, razvoja biznis modela, investicione spremnosti, privredno-pravnog sistema i dr. Bio je trener za investicionu spremnost u okviru IISP projekta finansiranog od strane EU u korist Ministarstva privrede, kao i mentor velikog broja mladih preduzetnika i startapova u više programa, od kojih se izdvaja program Pioneers of the Balkans.

Tokom 2o16. godine pokrenuo je konsultantsku firmu Tokamak Consulting, koja se bavi poslovnim i investicionim konsaltingom za start-up kompanije, prespajanje investitora i preduzetnika i razvojem poslovanja za start-up kompanije.

Miloš obavlja i druge funkcije i učestvuje u radu drugih organizacija, poput organizacije Climate Innovation Hub, koja se bavi unapređenjem preduzetništva i razvojem inovativnih biznis modela koji mogu da doprinesu smanjenju klimatskih promena.

Autor je ili ko-autor većeg broja dokumenata i publikacija iz oblasti razvoja preduzetništva i zagovaranja za interese preduzetnika.

Do 2013. godine radio je u Privrednoj komori Beograda, kao sekretar Centra za razvoj malih, srednjih preduzeća i preduzetništva. Tu poziciju je držao 4 godine, sa glavnim odgvornostima u oblastima umrežavanja, izgrdnje i podrške razvoju zajednice preduzetnika, poslovnom konsaltingu, razvoju mera podrške i zagovaranju za razvoj preduzetništva. Organizovao je desetine događaja poput sajamskih manifestacija, privrednih delegacija, B2B mečmejking poslovnih sastanaka, konferencija, okruglih stolova i slično. Tokom 2008/2009 bio osnivač startapa koji je radio sa velikom svetskom kompanijom Autodesk.
Član je nekoliko profesionalnih asocijacija, bio je član Radne grupe za uspostavljanje učeničkih kompanija, Komisije za dodelu subvencija MSP Grada Beograda, član žirija za nagrade ProBiznis lider koje dodeljuje Prokredit banka.

Diplomirani je ekonomista, ima sertifikat Informacioni sistemi za menadžere, polaznik je i završio veliki broj treninga kurseva o politikama Evropkse unije i pisanju projekata.